“Лотос България” в НДК по време на „Вечер на висшето образование”

След като “Лотос България”  гостува на студенти от Американския университет в България (виж тук), на 6-и март екипът беше част и от съвместна инициатива на сдружение “Тук-Там”/”Tuk-Tam” и FAQ4uni: Дойдох. Видях. Кандидатствах – „Вечер на висшето образование“.

Continue reading ““Лотос България” в НДК по време на „Вечер на висшето образование””

Презентация в Американския университет в България

Богомил Георгиев по време на презентацията в АУБГ

• Смяташ ли, че разсъждаваш аналитично и критично?
• Познаваш ли основните си права?
• Знаеш ли как функционира парламентът?
• Мислиш ли, че си еко?

… а вярваш ли, че хората около теб могат да отговорят на тези въпроси? Continue reading “Презентация в Американския университет в България”