Какво е интеркултурно образование?

Разбирателството и мирното съжителство между хора от различни култури е изключително важно за едно демократично общество. Ние от „Лотос България” смятаме, че интеркултурното образование играе ключова роля в един глобален свят, от който България е част. Continue reading “Какво е интеркултурно образование?”

Част трета: Бежанците и България

В предишната статия от поредицата на “Лотос България” за хората, търсещи политическо убежище, ви разяснихме процедурата по даване на такова в Европейския съюз (виж тук). Този път ще ви представим информация относно правата на хората, търсещи закрила в България, колко на брой са тези хора и колко е голяма тази бройка в сравнение с някои други страни от Европейския съюз. Continue reading “Част трета: Бежанците и България”

Част втора: Бежанците и Европейският съюз

След като вече ви представихме основни понятия като бежанец и мигрант, както и къде са пояснени правата на хората с такъв статут (виж тук), ще ви дадем повече информация и за процедурата по предоставяне на убежище в Европейския съюз (ЕС). Continue reading “Част втора: Бежанците и Европейският съюз”

Част първа: Какво е бежанец? Кой има право на убежище? Какви са основните права и задължения на бежанците?

Миграцията в Европа не е нов феномен. Смята се, че през 1945 г. в Европа е имало над 40 милиона бежанци и вътрешно разселени лица. [1]

Днес отново се сблъскваме със ситуация на огромни мигрантски потоци. Според Организацията на обединените нации, през 2017 година само броят на сирийски бежанци по света надминава пет милиона души. [2]

Целта на тази статия е да обясни значението на термина  „бежанец“, случаите в които такъв статут може да бъде предоставен и отнет, както и да се направи разлика между бежанец и други категории  (емигрант, имигрант и т.н.). Continue reading “Част първа: Какво е бежанец? Кой има право на убежище? Какви са основните права и задължения на бежанците?”

Какво е светска държава?

Дебатите за религия, политика и гражданско общество привличат вниманието из цяла Европа особено през последните години [1].  Въпросът до каква степен те трябва да взаимодействат помежду си вълнува историци, философи, политици, както и обикновени граждани от години насам. Continue reading “Какво е светска държава?”