Част втора: Как да намалим замърсяването на въздуха?

В първата част от поредицата ни статии (вижте тук) на тема „Как да намалим замърсяването на въздуха?“, ви представихме няколко полезни съвета и различните възможности как да допринесете за това въздухът да бъде по-чист. Представяме ви и втората част на статията, в която ще намерите още няколко полезни начина за опазването на въздуха чист. Continue reading “Част втора: Как да намалим замърсяването на въздуха?”

Как да намалим замърсяването на въздуха?

В днешно време смогът над големите градове затъмнява небето, а въздухът, който дишаме, е силно наситен с прахови частици и въглероден диоксид. Тези частици са вредни и опасни за човешкото здраве и околната среда. Но как можем да дишаме по-чист въздух? Отговорът е много по-прост, отколкото си мислите. След като прочетете статията, ще останете изненадани от възможностите, които имате за намаляване на въздушното замърсяване. Continue reading “Как да намалим замърсяването на въздуха?”

Какво е екологично образование?

Екологично образование представлява взаимната връзка между екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение. Този вид образование се стреми да осведоми гражданите в едно общество за околната среда, за проблемите свързани с нея и за начините за преодоляване на тези проблеми.

Екипът на “Лотос България” ще се опита с прости примери от ежедневието да представи възможности, с които всеки един от нас като гражданин ще може да допринесе за опазването на околната среда. Ще отговорим на въпроси като:

  • как да намаля замърсяването на въздуха?
  • как да пестя енергия?
  • какви продукти да купувам?
По този начин целим преди всичко изграждане на отговорност у хората – както обществена, така и индивидуална. Така се надяваме те да осъзнаят, че влияейки на околната среда, не влияят само на себе си, но и на другите около себе си. Също така искаме да мотивираме намирането на решения на екологични проблеми с прости примери от ежедневния живот.