Част втора: Как да намалим замърсяването на въздуха?

В първата част от поредицата ни статии (вижте тук) на тема „Как да намалим замърсяването на въздуха?“, ви представихме няколко полезни съвета и различните възможности как да допринесете за това въздухът да бъде по-чист. Представяме ви и втората част на статията, в която ще намерите още няколко полезни начина за опазването на въздуха чист. Continue reading “Част втора: Как да намалим замърсяването на въздуха?”

Част трета: Бежанците и България

В предишната статия от поредицата на “Лотос България” за хората, търсещи политическо убежище, ви разяснихме процедурата по даване на такова в Европейския съюз (виж тук). Този път ще ви представим информация относно правата на хората, търсещи закрила в България, колко на брой са тези хора и колко е голяма тази бройка в сравнение с някои други страни от Европейския съюз. Continue reading “Част трета: Бежанците и България”

Ролята на инфлацията и дефлацията

Парите са неизменна част от всекидневния ни живот. Те са средство, което улеснява размяната на стоки и услуги и в същото време са фактор, с който се измерва благосъстоянието на хората. В общия случай хората получават пари във формата на вече извършен труд и работа. Това колко пари имаме обаче не винаги зависи от нас и понякога има и външни фактори, които също оказват своето влияние. Примери за това са икономическите явления инфлация и дефлация.  Continue reading “Ролята на инфлацията и дефлацията”