Права на командированите работници

Въпреки че основната част от правата на командированите работници се регулира на национално ниво, в Европейския съюз (ЕС) има минимални изисквания, които един работодател трябва да спазва при командироване на работници в чужбина [2]. Continue reading “Права на командированите работници”

Командировани работници в чужбина

Командироването на работници е често срещана практика в Европейския съюз (ЕС). Напоследък тази практика е обект на множество критики, според които се създават условия за социален дъмпинг и нелоялна конкуренция предвид разликите в стандартите на различните държави членки и неспазването на трудовото законодателство на държавата, където е командирован работникът. Социалният дъмпинг е всяка практика, която води до неспазване на основни социални права и потъпкване на трудовото право, с цел финансова изгода.  Освен това, немалко са и опасенията относно условията на труд на работниците, особено ако трудът е нерегламентиран. Тази статия ще разгледа статута и правата на командированите работници в чужбина, както и основните въпроси и проблеми, които настоящият правен режим повдига.  Continue reading “Командировани работници в чужбина”

Европейски агенции

Освен познатите ни институции, най-важните от които се намират в Брюксел (Европейска комисия, Европейски парламент, Европейски съвет и Съвет на Европейския съюз, наричан още Съвет на министрите), Люксембург (Европейски съд) и Франкфурт (Европейска централна банка), в Европейския съюз (ЕС) съществуват също така и по-малко известните Европейски агенции Continue reading “Европейски агенции”

Част втора: Бежанците и Европейският съюз

След като вече ви представихме основни понятия като бежанец и мигрант, както и къде са пояснени правата на хората с такъв статут (виж тук), ще ви дадем повече информация и за процедурата по предоставяне на убежище в Европейския съюз (ЕС). Continue reading “Част втора: Бежанците и Европейският съюз”

Част първа: Какво е бежанец? Кой има право на убежище? Какви са основните права и задължения на бежанците?

Миграцията в Европа не е нов феномен. Смята се, че през 1945 г. в Европа е имало над 40 милиона бежанци и вътрешно разселени лица. [1]

Днес отново се сблъскваме със ситуация на огромни мигрантски потоци. Според Организацията на обединените нации, през 2017 година само броят на сирийски бежанци по света надминава пет милиона души. [2]

Целта на тази статия е да обясни значението на термина  „бежанец“, случаите в които такъв статут може да бъде предоставен и отнет, както и да се направи разлика между бежанец и други категории  (емигрант, имигрант и т.н.). Continue reading “Част първа: Какво е бежанец? Кой има право на убежище? Какви са основните права и задължения на бежанците?”

Четвърта част: KП „Обединени патриоти”, ПП „ВОЛЯ”

КП „Обединени патриоти”

Коалицията „Обединени патриоти” се състои от три политически сили („НФСБ”, „ВМРО” и „Атака”), които ще се представят заедно на предстоящите парламентарни избори.

Коалицията беше създадена със споразумението за обща кандидатура на трите партии за президентските избори през 2016 в лицето на Красимир Каракачанов, който на изборите се класира с третия най-добър резултат. Continue reading “Четвърта част: KП „Обединени патриоти”, ПП „ВОЛЯ””

Какво е светска държава?

Дебатите за религия, политика и гражданско общество привличат вниманието из цяла Европа особено през последните години [1].  Въпросът до каква степен те трябва да взаимодействат помежду си вълнува историци, философи, политици, както и обикновени граждани от години насам. Continue reading “Какво е светска държава?”