Европейски съвет и Съвет на Европейския съюз

След като вече се запознахме с функциите и ролята на Европейската комисия, сега е време да се спрем и на други две основни институции в рамките на Европейския съюз (ЕС). Ако скоро сте били на екскурзия в Брюксел и сте минали през Европейския квартал, няма как да сте пропуснали две от големите сгради, разположени точно срещу седалището на Европейската комисия. Между януари и юли тази година на банери, закачени на фасадите им, можеше дори да се види българският флаг. Вероятно вече се досещате, че ще става дума за Съвета на Европейския съюз. Но каква е разликата между него и Европейския съвет и какви са основните им функции? Целта на тази статия е да отговори точно на тези често задавани въпроси.

Европейски съвет

 

Европейският съвет, наричан понякога „среща на върха“, се състои от ръководителите на правителствата на страните членки (повече за тях тук), председателя на Европейския съвет и председателя на Комисията (в момента Жан-Клод Юнкер, повече информация тук). Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (по настоящем Федерика Могерини) също участва в работата на Европейския съвет. [1]

Основната роля на Европейския съвет е да подпомага Съвета на Европейския съюз в разработването на общите политики на високо ниво. В рамките на Европейския съвет лидерите на ЕС се срещат, за да определят политическия дневен ред на ЕС. С други думи, той представлява най-високото равнище на политическо сътрудничество между страните от ЕС. [1]

Съветът е една от седемте официални институции на ЕС. Неговите заседания се провеждат обикновено на всеки три месеца под формата на срещи на върха между лидерите на ЕС, ръководени от постоянен председател. [1] Председателят се избира чрез квалифицирано мнозинство от членовете на Европейския съвет, като мандатът му трае две години и половина и може да бъде подновен веднъж. Настоящият председател е Доналд Туск (опитен политик и бивш министър-председател на Полша), който пое ролята на 1 декември 2014г. Европейският съвет и неговият председател се подпомагат от Генералния секретариат на Съвета на ЕС (ГСС), а персоналът и кабинетът на председателя се намират в Брюксел. [2]

Съвет на Европейския съюз

Често се случва човек да се обърка, когато чуе наименованията на Европейския съвет, Съвета на Европейския съюз и Съвета на Европа. След като вече изяснихме какво представлява Европейския съвет, сега е време да отделим внимание и на друг основен орган на ЕС, а именно – Съвета на Европейския съюз (Съвета на ЕС). Преди да се занимаем с него обаче е полезно да се спомене, че Съветът на Европа не е институция на ЕС, а е международна организация с 47 страни членки, работеща в областта на правото, човешките права, демократичното развитие и културното сътрудничество. [3]

Що се отнася до Съвета на ЕС, той представлява гласът на правителствата на страните членки. В Съвета, министри от всички страни членки обсъждат, изменят и приемат закони и координират политики. Министрите имат правомощия да ангажират своите правителства с действията, за които е постигната договореност на срещите. Заедно с Европейския парламент, Съветът е основният орган, който взема решения в ЕС. [4]

Съветът на ЕС няма постоянни членове, а заседава в 10 различни конфигурации, като всяка от тях отговаря на дадена област от политиката. В зависимост от конфигурацията всяка страна изпраща министъра, който отговаря за съответната област. [4]

Състави на Съвета на ЕС:

 • Селско стопанство и риболов
 • Конкурентноспособност
 • Икономически и финансови въпроси
 • Околна среда
 • Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси
 • Образование, младеж, култура и спорт
 • Външни работи
 • Общи работи
 • Правосъдие и вътрешни въпроси
 • Транспорт, телекомуникации и енергетика

 

Съветът на министрите на външните работи има постоянен председател – върховният представител за общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС. Всички останали заседания на Съвета се председателстват от съответния министър от държавата, поела ротационното председателство на ЕС.

Ротационно председателство

Председателството на Съвета се сменя на ротационен принцип между държавите членки на ЕС на всеки 6 месеца. През този 6-месечен период страната председател ръководи заседания на всяко равнище в Съвета, спомагайки да се гарантира непрекъснатостта на работата на ЕС в Съвета. [5] Както вече знаете, между 1 януари и 30 юни 2018г. председателството беше поето от България.

Председателства на Съвета до 2020г.:

Австрия: юли—декември 2018 г. (виж повече тук)

Румъния: януари—юни 2019 г.

Финландия: юли—декември 2019 г.

Хърватия: януари—юни 2020 г.

Германия: юли—декември 2020 г.

Въпроси за разсъждение:

 • Каква е разликата между Европейския съвет и Съвета на ЕС?
 • Какво е мнението ви за българското председателство на Съвета на ЕС – ефективен председател ли беше България според вас?
 • Мислите ли, че Съветът на ЕС и Европейския съвет са ефективни институции?

 

Източници:

[1] – https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_bg

[2] – https://www.consilium.europa.eu/bg/european-council/president/role/

[3] – https://www.coe.int/en/web/portal/home

[4] – https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_bg

[5] – https://www.consilium.europa.eu/bg/council-eu/presidency-council-eu/

Верея Христова

Author: Верея Христова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *