Европейската Комисия

Европейската Комисия (ЕК) е изпълнителният орган на Европейския Съюз (ЕС). С мащабната си администрация и много различни роли и функции, ЕК е изключително важна и неизменна   от нормалното функциониране на ЕС. Но какво се крие зад тази мощна административна машина, надхвърляща 30 000 души?

Състав

Комисията се ръководи от екип от 28 представители на държавите членки на ЕС (с по един представител от всяка държава), като всеки от тях се назначава от президентът на Европейската комисия (понастоящем Жан-Клод Юнкер), по предложение на съответната държава членка. Президентът определя и разпределението на комисарите, или, казано по друг начин, кой за какъв ресор ще отговаря. Парламентът и Европейският съвет също участват активно в процедурата, като всяка институции трябва да даде одобрението си на новоназначената Комисия.

Освен този екип, който отговаря за политическото ръководство, ЕК разполага с  огромна администрация (надхвърляща 30 хиляди души), която отговаря за ежедневната дейност на институцията и без която работата й би била немислима. [1] 

Комисията е разделена на различни сектори, отговарящи за отделна политика, по-известни като генерални дирекции (напр. Генерална дирекция Конкуренция, Вътрешен пазар или Търговия) [2].

Роля и функции

Европейската комисия е изпълнителният орган на Европейския съюз. Тя представлява общоевропейския интерес, за разлика от Парламента, който представлява интереса на гражданите, и от Европейския съвет, който представлява интереса на държавите членки.

Европейската комисия има четири основни  функции:

 • Предлагане на ново законодателство, които след това се гласуват от парламента и съвета на Европейския съюз;
 • Следене за прилагането на Европейското право под контрола на Съда на ЕС и право да санкционира държавите членки при нарушение;
 • Изпълнителен орган на политиките на ЕС, както и орган, който определя приоритетите на ЕС;
 • Представляване на ЕС в международен план, с изключение на външната политика и политиката на сигурност. [3]

Приоритети

Част от основните приоритети на Комисията Юнкер , чийто мандат започна през 2014г.  и приключва през 2019г., са:

 • Стимулирането на заетостта;
 • Увеличаване на на растежа и инвестициите;
 • Задълбочаване на цифровия единен пазар;
 • Укрепване на енергийния съюз, както и справяне с предизвикателствата, свързани с климатичните промени. [4]

Поради тази причина, българският комисар, г-жа Мария Габриел, която стои начело на ведомството на Комисията, отговарящо за предоставянето на цифрови услуги, има  централна роля в настоящата Комисия.

Избори 2019

През месец май 2019 година ще се проведат европейски избори, които ще определят новия състав на Европейския парламент и на Комисията . Партията, събрала най-много гласове на изборите, ще определи новият президент на комисията (през 2014 година, Европейската народна партия, ЕПП, събра най-много гласове и избра Жан-Клод Юнкер за президент на Комисията). 2014 беше първата година, когато така нареченият Spitzenkandidaten“ процес, или система за водещи кандидати за избор на президент на Комисията, влезе в сила. Това означава, че още преди провеждането на европейските избори, европейските партии обявят кой е техният кандидат, който при евентуално спечелване на изборите, ще оглави поста на президент на комисията. По този начин се дава възможност на гражданите да имат участие в избора на кандидат за най-висшия пост в ЕС. [5]

Участие в надпреварата на лидер на ЕПП досега официално са взели двама кандидати – нейният председател Манфред Вебер и бившия финландски министър председател Александър Стуб. Окончателното решение за водещ кандидат на ЕПП ще бъде взето на партиен конгрес в началото на ноември. [6]

Системата „Spitzenkandidat“ Въпреки това, системата има и много критици най-вече в лицето на Европейския съвет, който на практика е лишен от важното преимущество да избира всеки следващ президент на ЕК. [5]

 

Въпрос за разсъждение:

 • Защо е важно да се гласува на избори 2019 и какъв е приносът на гражданите за избор на нов председател на ЕК?
 • Какви са приликите и разликите между европейката изпълнителна власт и националната такава?
 • Трябва ли да има лимит участието на гражданите в политиката?

Източници:

[1] http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2016/03/22/29006-20160322ARTFIG00118-bruxelles-plus-de-20000-personnes-travaillent-a-la-commission-europeenne.php. [Online].
[2] https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_bg. [Online].
[3] https://ec.europa.eu/commission/priorities_bg. [Online].
[4] “http://www.europeanmovement.ie/,” [Online]. Available: http://www.europeanmovement.ie/all-eu-need-to-know-spitzenkandidaten-explained/. [Accessed 1 November 2018].
[5] https://epso.europa.eu/home_bg. [Online].
[6] http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/elections-press-kit/4/lead-candidates. [Online].

Анелия Фиданова

Author: Анелия Фиданова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *