Дигитални умения – кои са те и защо са ни нужни?

Какво представляват дигиталните умения?

Дигиталните умения не са просто лукс, а необходимост в днешното общество. Адвокати, лекари или IT специалисти, въ днешно време всички трябва да ги притежават, зада могат да изпълнват функциите си пълноценно. Поради тази причина, дигиталните умения са от изключително значение.

Според общо проучване на Capgemini и Linkedin [1], различията на цифрова грамотност, или казано по друг начин различията спрямо достъпа и използването на интернет и информационните технологии като цяло между хората (т.нар. „digital gap или „цифрово разделение“) се увеличават и все повече хора изостават в развитието на дигиталните си умения. Това има директен ефект върху конкурентоспособността на компаниите, които имат интерес да наемат служители с висока компютърна грамотност.

В близко бъдеще, 9 от 10 работни места ще изискват дигитални умения от служителите. Професии, пряко свързани с изкуствен интелект, като инженери, които управляват и създават изкуствен интелект, ще бъдат най-търсените за в бъдеще [2]. Създатели на съдържание (content creators) и специалисти по обработване на голямо количество данни, т. нар „big data“ , същи така ще са сред актуалните професии.

Ниво на дигитални умения в ЕС [5]
В същото време обаче, 169 милиона европейски граждани  между 16 и 74 години, не притежават базови дигитални умения [3]. Освен това, има огромни разлики между държавите членки на ЕС относно дигиталните умения, като България се намира на последно място със само 26% от населението, което притежава основни дигитални умения. [4].

Как да придобием дигитални умения?

На европейско ниво, съществуват най-различни програми, имащи за цел подобряването на дигиталните умения. Цифровият единен пазар е основен приоритет на Европейската Комисия (ЕК). Поради тази причина, ЕК финансира и развива  различни програми, имащи за цел развиването на дигиталните умения.

Една от тези програми е така наречената „Upskilling Pathways Initiative“ [6], която се фокусира върху повишаването на дигиталните умения на хора, които не са имали възможност да придобият такива в училище. Друга такава програма е Digital Opportunity Traineeship Programme“ , която предоставя възможност на скоро завършили млади професионалисти да получат подготовка в някои от най-динамичните сфери, свързани с дигитализацията, като кибер сигурност, изкуствен интелект или дигитален маркетинг

В България също така се развиват различни програми и обучения, свързани с цифровизацията. Проектът „Софтуерен университет“ (SoftUni) е образователен център, който обучава млади професионалисти в сферата на програмирането и софтуерното инженерствоГигантът Google също е поел ангажимент да се бори с цифровото разделение, като през 2016 г. лансира проекта „Дигитален гараж в България“. Това е безплатна онлайн платформа за обучение по дигитален маркетинг и онлайн бизнес за служители и предприемачи в сегмента на малките и средни предприятия [9].

Български е и най-големият стартъп в Европа, специализиран в развитието на дигитални умения, Coursedot [10]. Този стартъп  предоставя платформа, която свърза работодатели с ИТ специалисти, които предоставят обучения на персонала.  Базата данни включва над 35,000 лекции.

 

Въпроси за разсъждение:

  • Как бихте определили вашето ниво на компютърна грамотност?
  • Имали ли сте досег с някоя от гореизброените програми за развитие на дигитални умения?
  • Смятате ли, че дигитализацията е по-скоро положителна  или отрицателна тенденция?

Източници:

[1] https://www.capgemini.com/resources/digital-talent-gap/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_content=dt_none_link_report_digital_talent&utm_campaign=disruptdigital_dti. [Онлайн].
[2] https://www.manager.bg/tehnologii/profesii-na-bdeshcheto-koito-shche-se-trsyat-oshche-prez-2018-. [Онлайн].
[3] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-skills-gap-europe. [Онлайн].
[4] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-skills-gap-europe. [Онлайн].
[5] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-skills-gap-europe. [Онлайн].
[6] http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224. [Онлайн].
[7] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition. [Онлайн].
[8] https://softuni.bg/about. [Онлайн].
[9] http://www.mi.government.bg/bg/news/google-startira-obucheniya-za-cifrovizaciya-na-malkite-i-sredni-predpriyatiya-v-balgariya-3449.html. [Онлайн].
[10] https://courot.com/asedbout.html. [Онлайн].
[11] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-practice-coursedot. [Онлайн].
[12] http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf

Анелия Фиданова

Author: Анелия Фиданова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *