Е-здравеопазване – какво е това и какви ползи ни носи?

Какво е е-здравеопазване?

Понятието „е-здравеопазване“ (електронно здравеопазване) обхваща всички дейности, които използват електронен носител за предоставяне на информация относно здравни услуги и инструменти. [1] Към електронното здравеопазване се причисляват много и различни области, включително електронни медицински досиета, телемедицина, мобилни здравни услуги (м-здравеопазване), онлайн-обучение , свързано със здравето, здравни анализи и т.н. [1]

Плюсове и минуси на е-здравеопазването

Ефективност – Един от възможните начини за намаляване на разходите би бил избягването на дублиращи се или ненужни диагностични или терапевтични интервенции, чрез подобряване на комуникационните възможности между здравните заведения и чрез съставянето на електронни медицински досиета, в които може да се влезе с помощта на електронни здравни карти. Освен това някои от здравните услуги могат да бъдат дигитализирани по този начин да се спестят пари чрез намаляване на административната тежест. [2]

Качество – повишаването на ефективността включва не само намаляване на разходите, но същевременно и подобряване на качеството. Електронното здравеопазване може да подобри качеството на здравеопазването като например предотврати предписването на потенциално проблематичен медикамент. Освен това е-здравеопазването позволява сравнения между различни лекари или здравни заведения, включвайки мнението на потребителите и като допълнително звено, което насочва към най-добрите доставчици на здравни услуги. [2]

Удобство – В днешно време почти всеки един от нас разполага с дигитално устройство, било то компютър, лаптоп, смартфон и прочие. Използването примерно на програми за хранителни режими, програми или фитнес мобилни приложения е един начин, който улеснява грижата за здравето ни. Меренето на кръвната захар със смартфон през кожни имплантати е друг пример за опростяването на здравни процедури, което е-здравеопазването ни донася. [2]

Достъпност – Не всички хора живеят в големи градски центрове с достъпно и обширно медицинско обслужване. Телемедицината е клон е-здравеопазването, който може да реши този проблем. Той се занимава с диагностика и терапия, като осъществява връзката  между лекари, терапевти или фармацевти и пациенти посредством телекомуникация. [3]

Статистически проучвания – някои държави в света като например Дания и Швеция разполагат с централизирана база данни, която съдържа медицинската и лекарствената информация на всички здравноосигурени пациенти в дадената държава. Тази информация може да бъде анализирана статистически и да хвърли светлина върху потенциални ползи или пък нежелани лекарствени взаимодействия и по този начин да помогне на бъдещи пациенти да получат по-качествено медицинско обслужване. [4]

Основните минусите на е-здравеопазването, като при повечето дигитални услуги, се изразяват в потенциални кибер-атаки, кражба на данни както и в неналичието на устройства (компютъри, измерителни устройства) у всеки, така че здравните услуги да бъдат използвани.

ПримериИзображение 1: Проверяване на здравноосигурителен статус през сайта на НАП

Изображение 2: Електронна здравна карта в Германия [5]

Изображение 3: Безжично мерене на кръвната захар при диабетици чрез кожен имплантат [6]Изображение 4: Телемедицинно обслужване на пациент [7]

Изображение 5: Онлайн-записване на час при лекар [8]

 

Въпроси за разсъждение:

  • Ползвали ли сте е-здравни услуги в България?
  • Кога се очаква в България да влезе в употреба електронната здравна карта?
  • Къде би могла да намери телемедицината приложение в България? 

Източници:

[1] „http://www.euro.who.int/,“ [Онлайн]. Available:

http://www.euro.who.int/de/media-centre/sections/press-releases/2016/03/e-health-when,-not-if.

[Отваряно на 5 July 2018].

[2] „https://www.researchgate.net,“ [Онлайн].

Available: https://www.researchgate.net/publication/309726265_E-health_Implementation_-_Pros_and_Cons.

[Отваряно на 2 July 2018].

[3] „http://www.bundesaerztekammer.de,“ [Онлайн].

Available: http://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/telematiktelemedizin/telemedizin/.

[Отваряно на 1 July 2018].

[4] „https://www.kuntaliitto.fi,“ [Онлайн].

Available: https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Danish%20Regions%2C%20Erik%20Jylling%2C%20120417.pdf.

[Отваряно на 2 July 2018].

[5] „https://www.barmer.de,“ [Онлайн]. Available: https://www.barmer.de/gesundheitskarte.

[Отваряно на 05 July 2018].

[6] [Онлайн]. Available: https://www.onmeda.de/g-medizin/freestyle-libre-3846.html

[Отваряно на 6 July 2018].

[7] „https://www.athenahealth.com/,“ [Онлайн].

Available: https://www.athenahealth.com/insight/cost-benefit-telemedicine-icu.

[Отваряно на 05 July 2018].

[8] „https://www.jameda.de/,“

[Онлайн]. Available: https://www.jameda.de/heidelberg/zahnaerzte/endodontologie-wurzelbehandlung/dr-ulrike-ebensberger/uebersicht/80396346_1/. [Отваряно на 3 July 2018].

 

Bogomil Georgiev

Author: Bogomil Georgiev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *