Електронно правителство в България

Как могат да бъдат използвани информационните технлогии в държавнат администрация? 

Напредъкът  на информационните и комуникационни технологии представлява отлична възможност за всички държавни институции да пренесат част от работата и услугите, които предлагат, „мрежата “.

Възможностите за електронно управление са практически неограничени – от подобрена координация между правителствените органи, през олекотяване на бюрократичния апарат, до използването на социалните мрежи като средство за директна комуникация между държавната администрация и гражданите. Освен това добре развитото електронно правителство довежда до намаляване на държавните разходите чрез съкращаване на административен персонал и скъсяване на времето за обработване на административни услуги. [1]

Каква е национална концепция за електронно управление?

Именно заради безбройните възможни приложения на ИТ сектора в държавното управление, ясна концепция е необходима за това как точно идеята за електронно правителство да бъде приложена. С тази цел, през 2014 година Министерството на транспорта, информационните технологии, и съобщенията обнови своята концепция за електронно управление за периода 2014-2020. [2] Основната визия на министерството за развитието на електронното правителство може да бъде обобщена по следния начин:

 • Въвеждане на ефективни бизнес модели в работата на администрацията – от рутинни дейности, към услуги за гражданите и бизнеса;
 • Изграждане на цифрова администрация – администрация, структурирана в съответствие със съвременните управленски технологии и постиженията на информационните и комуникационните технологии;
 • Осигуряване на предоставяне на административни услуги през единния портал на електронното управление по всяко време, от всяко място и чрез различни устройства.

Приложение на концепцията и резултати

По данни на Българската стопанска камара от 2017 г., за периода 2002-2016 г. за изграждане на електронно правителство в България са изхарчени около два млрд. лева държавни и европейски средства (около 150 млн. лева на година). [3] Въпреки това електронното правителство в България остава относително слабо развито.

Едва 19% от всички административни служби предлагат онлайн услуги, а около една трета от административните регистри в България същестуват единствено на хартиен носител.  Инфографиката по-долу предлага кратко сравнение между състоянието на електронното правителство в България и това на Естония  – държавата безспорен лидер в тази сфера в ЕС.

Позитивните примери в България

Въпреки, че България изостава в предлагането на комплексни електронни услуги на фона на повечето други европейски страни, все пак има и примери, които към момента имат висока реална добавена стойност за гражданите. [4] 

 • Електронно свидетелство за съдимост;
 • Проверка на здравния статус и плащане на здравни осигуровки;
 • Плащане на данъци и осигуровки;
 • Подаване на заявлание за регистрация на фирма;
 • Подаване на заявлание за регистрация на сдружение.

 

Въпроси за разсъждение:

 • Какви са основните причини за бавното развитие на електронното правителство в България?
 • Смятате ли че българите са достатъчно добре информирани за усулгите, които все пак са достъпни онлайн?
 • Реалистичен ли е поставеният в нациналната стратегия краен срок за пълното въвеждане на електронно правителство в България?

 

Източници:

[1] https://www.zdnet.de/39129429/studie-e-government-senkt-kosten-und-spart-zeit/

[2] Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г., Министерски съвет на Република България, http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=892

[3] Рубрика ‚Стига Вече‘ 18: Електронно правителство (България-Естония), Българска стопанска камара: Съюз на българския бизнес, https://www.bia-bg.com/news/view/23682/3

[4] http://cio.bg/6927_elektronnoto_upravlenie_v_balgariya__nadprevara_s_konvencionalniya_nachin_za_predlagane_na_administrativni_uslugi#!prettyPhoto

 

 

 

Димитър Стоичков

Author: Димитър Стоичков

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *