Какво е GDPR и какви права ни носи?

GDPR (General Data Protection Regulation) е регламент на Европейския съюз, който влезе в сила на 25.05.2018. Той регламентира обработката на лични данни на граждани от държави в ЕС от лица, дружества и организации. [1]

Правилата не се прилагат за данни, обработвани от физическо лице по чисто  лични причини. Освен това регламентът не важи и за дейности, извършвани в дома на лицето, при условие, че не съществува връзка с професионална или търговска дейност. [1]

Защо е нужен регламентът?

Последните правила на ЕС за подобен тип информация са от средата на 90-те години, далеч преди развитието на онлайн търговията, социалните мрежи и анализите на големи масиви с данни. [2]

Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифициран или идентифицируем жив индивид. Различните данни, които, събрани заедно, могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни. [3] Това са например:

 • име и фамилия;
 • домашен адрес;
 • имейл адрес в следния вид: име.фамилия@фирма.com;
 • карта с идентификационен номер;
 • данни за местоположението (например функцията за данни за местоположението на мобилен телефон);
 • адрес на интернет протокол (IP);
 • идентификационен номер на “бисквитка” (cookie);
 • данни, съхранявани от болница или лекар, които биха могли да доведат до идентификацията на физическо лице.

Какви права относно личните си данни имам от 25.05.2018 насам?

Как да упражнвам правата си?

За да упражните правата си, трябва да се свържете с фирмата или организацията, обработващи вашите лични данни, известни също като администратор. Ако администраторът има служител по защита на данните (“ДЗД”), можете да изпратите искането си до ДЗД. Някои администратори предлагат директни настройки, чрез които може да изберете какво се случва с вашите данни.

Администраторът трябва да отговори на вашите искания без неоправдано забавяне и най-късно до един месец. Ако фирмата или организацията не възнамерява да изпълни молбата ви, трябва да ви бъде посочена. [4]

 

Въпроси за разсъждение:

 • 1.Знаеш ли кои данни събира и съхранява фейсбук за теб?
 • 2.Знаеш ли за какво се използват събраните за теб данни?
 • 3.Важи ли GDPR само за предприятия със седалище в Европейския съюз?

 

Източници:

[1] „https://ec.europa.eu/,“ [Online]. Available: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-does-general-data-protection-regulation-gdpr-govern_en. [Zugriff am 20 May 2018].
[2] „https://www.capital.bg,“ [Online]. Available: https://www.capital.bg/specialni_izdaniia/temi/klasacii_i_biznes/2018/03/30/3155769_gdpr_-_vuprosi_i_otgovori/. [Zugriff am 19 May 2018].
[3] „https://ec.europa.eu,“ [Online]. Available: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_en. [Zugriff am 18 May 2018].
[4] „https://ec.europa.eu,“ [Online]. Available: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights/what-are-my-rights_en. [Zugriff am 21 May 2018].
Bogomil Georgiev

Author: Bogomil Georgiev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *