Видове държави и държавно управление  

В зависимост от това кой има държавната власт и насочва нейната силa, държавите биват монархии и републики. Според това как се упражнява държавнатавласт имаме диктатури и демокрации, правови и тоталитарни държави. 

Видове държави

Монархия  

Терминът монархия се прилага за държави, в които контролът върху трите власти е в ръцете на  индивидуален владетел, който изпълнява ролята на държавен глава и последна инстанция по всички държавни въпроси. Монархът постига своята позиция чрез наследственост. Наследството обикновено преминава от баща на син или следва други договорености в рамките на семейството или монархическата династия. [1

Република 

Републиката е форма на държава, основана на идеятаче народът е абсолютният суверен на държавната власт. Въпреки това, в модерните републики гражданите не управляват пряко държавата, а избират народни представители, чиято функция е формирането на органите на изпълнителната и законодателната власт. Терминът република може да се прилага и към всяка форма на управление, в която държавният глава не е наследствен монарх.[2

 

 

 

Видове държавно управление

Диктатура  

Диктатурата е форма на държавно управление, в която едно лице или малка група притежава абсолютна власт без ефективни конституционни ограничения или разделение на властите. Диктатурата се характеризира с използването на заплахи, терор и потискане на основните граждански свободи, с цел запазване и налагане на абсолютната власт в управляващия елит. Също така, диктаторите често използват държавния апарат в комбинация с масова пропаганда, за да поддържат своята обществена подкрепа. [3

Демокрация 

Демокрацията е форма на държавно управление, основана на три основни принципа:

  • наличието на граждански и политически права;
  • свободна (политическа и икономическа) конкуренция;
  • възможност за неограничено участие на гражданите в политическия и икономически живот. 

В допълнение, демокрацията гарантира наличието на свободни избори, провеждани в условията на свободна конкуренция между множество от политически партии. [4

 

Въпроси за разсъждение: 

Може ли демокрацията да бъде „тоталитарна“? 

Защо според вас демокрацията е най-разпространената форма на държавно управление? 

Възможно ли е диктатурата да притежава позитивни страни?  

 

Източници: 

[1] – Костинер, Дж., “Монархия”, Енциклопедия Британика, https://www.britannica.com/topic/monarchy 

[2] – Мънро, A. “Republic”, Encyclopædia Britannica, 

https://www.britannica.com/topic/republic-government 

[3] – Редакторски колектив, “Диктатура“, Енциклопедия Британика  

https://www.britannica.com/topic/dictatorship 

[4] – Стоичков, Д., “Първа част – Преходът от тоталитарен режим към демокрация в България”, Лотос България, 

https://lotosbulgaria.com/2017/10/01/grazhdansko-obrazovanieprehodat-ot-totalitaren-rezhim-kam-demokratsia-v-balgaria/ 

Димитър Стоичков

Author: Димитър Стоичков

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *