Четвърта част: Местен референдум

Местен референдум се произвежда в община, район или кметство за пряко решаване на въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местно самоуправление или органите на района или кметството. Чрез местен референдум НЕ могат да се решават:

  • въпроси на общинския бюджет,
  • относно размера на местните данъци и такси,
  • правилата на вътрешната организация и дейност на общинския съвет.

 Решнието, прието с местен референдум, не подлежи на последващо одобрение от общинския съвет (Чл. 26).

Кой може да предложи местен референдум?

Местен референдум се произвежда по предложение на:

  • поне една пета от общинските съветници, но не по-малко от трима общински съветници;
  • кмета на общината, съответно кмета на кметството или района;
  • инициативен комитет с подписите на не по-малко от една двадесета от гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на съответната община, район или кметство към момента на вписване на предложението в регистъра.

Как могат гражданите да организират местен референдум?

Местен референдум може да се организира от гражданите чрез подписка от инициативен комитет на граждани с избирателни права, състоящ се от 3 до 7 членове, включително председател (Чл. 28).

Функциите и задълженията на инициативния комитет са сходни с тези при организирането на национален референдум, както и необходимото съдържание на бланките, попълвани от гражданите и на внесената подписка на инициативния комитет (виж инфографиката в предишната част) (Чл. 28).

Резултати

Предложението е прието, ако в него са участвали не по-малко от 40 на сто от гражданите с избирателни права в съответната община и с “да” са отговорили повече от половината от участвалите в референдума избиратели.

Когато референдумът е произведен едновременно с общи избори за общински съветници и кметове, предложението, предмет на референдума, е прието, ако с “да” са отговорили повече от половината от подадените действителни гласове в съответната община в изборите за общински съветници.

Ако предложението не бъде прието, местен референдум по същия въпрос може да бъде иницииран не по-рано от една година от датата на произвеждането му (Чл. 41).

Референдуми по света

В последната година и половина станахме свидетели на ключови референдуми в световен мащаб. Нека сега накратко споменем някои от най-интересните и значими такива.

Вероятно при споменаването на думата референдум, на читателите веднага им хрумва „Брекзит“ (кратко от думите Britain + exit) – вотът, с който на 23 юни 2016 г. Великобритания реши да се отдели от ЕС. Резултатите от този референдум са изключително оспорвани, като 51.89% от участвалите граждани гласуват за напускане, а 48.11% – за оставане в ЕС. Тъй като напускането на ЕС от страна членка е прецедент, последвалите преговори са изключително трудни както по юридически, така и по политически причини. В допълнение, ситуацията се усложнява и от огромното гражданско недоволство и настъпилата политическа криза, както и от желанието на Шотландия и на Северна Ирландия да останат в ЕСОчаква се формалното напускане на Великобритания да стане факт на 29 март 2019 г. Според множество политически анализатори, Брекзит ще донесе сериозни трудности на Великобритания в краткосрочен и дългосрочен план. [2]

Друг важен референдум е проведеният на 1 октомври 2017 г. референдум за независимост на Каталуния. Въпреки сериозната борба на испанското правителство и обявяването му за противоконституционен, референдумът все пак се проведе и 92.01% от гласувалите подкрепиха отделянето на областта, а едва 7.99% отговориха с „не“ (при избирателна активност около 42%). Този референдум е изключително важен момент в испанската история, тъй като от събитията през следващите седмици и месеци зависи евентуална промяна в картата на Европа, която вероятно би донесла след себе си и подобни сепаратистки амбиции от други райони в Испания, а и не само. [3]

Когато става дума за референдуми, няма как да не споменем и състоялия се на 16 април 2017 г. конституционен референдум в Турция. Тогава 51.41% от гласувалите одобриха промяната на формата на държавното управление от парламентарна в президентска република, премахването на поста министър-председател, увеличаването на броя на депутатите и множество други реформи. По същество, този референдум гарантира на президента Реджеп Тайип Ердоган невиждани досега правомощия и на практика застрашава и без това силно разклатените устои на турската демокрация, което е причината за сериозна вълна от недоволство и притеснение в световен мащаб. [4]

Източници:

[1]http://www.telegraph.co.uk/news/0/how-would-brexit-affect-northern-ireland-and-scotland/

[2] https://www.theguardian.com/politics/2017/mar/29/brexit-countdown-how-uks-divorce-from-eu-could-unfold

[3] https://www.theguardian.com/world/live/2017/oct/01/catalan-independence-referendum-spain-catalonia-vote-live

[4] http://www.bbc.com/news/world-europe-38883556

Верея Христова

Author: Верея Христова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *