Първа част: Гражданска инициатива в България

„Всяка власт, която се отдалечава от народа, пада като дърво отсечено в корена.“Петко Славейков

Според Конституцията на Република България всяка държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция. (Глава 1 Чл. 1 КРБ).

Има ли гражданско участие в България?

Едно проучване на Форум Гражданско Участие (ФГУ) [1], посветено на измерване Индекс на гражданското участие в България, показва, че България се намира в едно състояние на развитие на гражданското общество. Общата оценката на гражданското участие 3,39 (от максимално 6) се базира на оценяването на 3 основни аспекта на гражданското участие – средата, или при какви условия протича диалогът между граждани и институции, инструменти, които гражданите използват за оказване влияние и пряко участие във властта и ефектът от прилагането на различните граждански механизми, т.е фактическото въздействие върху местните и национални власти.

*Система на оценяване

От 0 до 2 От 2,1 до 4 От 4 до 6
Слабо или неразвито гражданско участие Развиващо се гражданско участие Развито гражданско участие

 

Проучването регистрира постепенен растеж на броя на иницитиви и граждански организации, но експертите препоръчват намаляване на бюрократичните спънки (напр. при събирането на подписка или прага за иницииране на референдуми). Акцентира се и върху въвеждане на гражданско образование в училище, както и провеждане на кампании с цел повишаване на Информираността. [2]

В Централна и Източна Европа все повече градски движения на гражданите предизвикват внимание и поемат определяща роля на политическата сцена. Примери за това са движението „Краков диша“, което успя да извоюва забрана за отопление с твърдо гориво и така се пребори със смога и здравословните вреди. [3] Друг актуален пример за градска революция е румънското движение „Спаси Букурещ“, което първоначално се бори за запазване на старите сгради, а днес вече е партия с места в румънския парламент. [4]

Примери за гражданско участие в България

Паметници в София с противогаз в знак на протест слещу мръсния въздух в столицата.

Следвайки примера на гражданските общества в Европа, в България също се появяват движения, обединени най-често около местна кауза – като например референдумът в Стара Загора за запазването на парк Бедечка, който, макар и недостигнал прага, за да бъде задължителен, бе взет под внимание от местните власти. [5] Друг актуален пример е „Група за чист въздух” [6], създадена с идеята да провокира дискусия по темата с качеството на въздуха, който дишаме. Първа стъпка на ентусиастите е  завеждането на колективен иск срещу Столичната община, заради липсата на адекватни и спешни мерки за борба с прекалено мръсния въздух в столицата. На 17 ноември 2017 г. от 12:00 ч. до 12:30 ч. пред Съдебната палата бе внесено обжалването пред Софийския апелативен съд по повод прекратеното дело по заведените три колективни иска срещу Столичната община от името на жителите на гр. София. [7]

 

Източници:

[1] „Проучването е проведено в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП), с финансовата помощ на програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП и Фондация „Чарлз Стюарт Мот”;,“ [Онлайн]. [Отваряно на 30 November 2017].
[2] Ф. Г. У. (ФГУ), „https://www.ngobg.info,“ [Онлайн]. Available: https://www.ngobg.info/bg/documents/6721/index_fgu.pdf.
[3] З. Стоилова, „http://www.capital.bg,“ 2017. [Онлайн]. Available: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obshtestvo/2017/06/02/2981803_krakov_pobedi_smoga_kak_sofiia_da_go_posledva/.
[4] О. Георгиев, „http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obshtestvo/2017/07/07/3002329_novite_gradski_revoljucioneri/,“ 7 юли 2017. [Онлайн]. Available: http://www.capital.bg.
[5] „ “Група за чист въздух” е създадена с подкрепата на „Асоциация Диабет тип 2“, „За земята – достъп до правосъдие“, „Спаси София“, „Център за независим живот, адв. Димо Господинов, адв. Христо Христев и адв. Иван Велов. Повече информация: http://chistvazdu,“ [Онлайн]. [Отваряно на 30 November 2017].
[6] Х. Илиев, „http://chistvazduh.org,“ [Онлайн]. Available: http://chistvazduh.org/2017/11/17/%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD/.
[7] https://www.ngobg.info/bg/documents/6721/index_fgu.pdf.
[8] https://www.ngobg.info/bg/documents/6721/index_fgu.pdf.
[9] [Онлайн]. Available: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135636485. 

 

Диляна Чирпанлиева

Author: Диляна Чирпанлиева

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *