“Лотос България” на посещение в Първа немска гимназия в София

След като членове на “Лотос България” бяха част от екипа, спечелил първо място на форума за социално предприемачество, организиран от “Обединени идеи за България” (виж тук),  екипът ни гостува на ученици от Немската езикова гимназия “Проф. Константин Гълъбов” в София.

На презентацията присъстваха около 40 ученици от единадесети клас, които изслушаха идеите ни за въвеждането на по-обширно гражданско образование в училище. Освен това беше проведена и дискусия, по време на която бяха обсъдени възможности, идеи и евентуални пречки относно превръщането на гражданско образование в отделен предмет в българските училища.

След дискусията ни беше подарен екземпляр от училищното списание и беше откликнато на молбата ни да бъде попълнена създадена от нас анкета на тема “Как учениците виждат гражданското образование” и какъв смятат, че трябва да е начинът, по който то се преподава.

Вие, скъпи читатели, също можете да дадете своето мнение и ако все още се намирате в училище, можете да попълните същата анкета, като кликнете тук.

Bogomil Georgiev

Author: Bogomil Georgiev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *