Как мога да се влюча в Председателството на България на Съвета на Европейския съюз?

Здравейте, приятели! Ние от екипа на “Лотос България” подкрепяме подетата от Министерството за Българското председателство на Съвета на Европа инициатива за набиране на доброволци, които да спомогнат за организацията и гладкото провеждане на събитията по време на Председателството. 

Какво ще председателства България и защо това е важно?

Безспорно организацията на събитието е от голямо значение за България. Държавата ни ще има отговорността да организира и ръководи работата на Съвета на Европейския съюз и за срок от шест месеца ще има изключително важна роля в определянето на приоритетните политики на Стария континент.

Как можете да се включите като доброволци?

Ако сте студент, завършил втори курс, или вече висшисти, ако владеете английски, немски или френски език на ниво В2 и се интересувате от международна дейност, в частност идеите на Европейския съюз, и най-вече ако смятате, че Председателството на България е от съществено значение и дори национална кауза, имате време до 10 октомври да кандидатствате със следните документи:

  • кратка биография
  • мотивационно писмо
  • сертификат за владеене на чужд език
  • служебна бележка за завършен втори курс в университета

Кандидатурата си трябва да изпратите по имейл на:

volunteers.eu2018bg@government.bg 

Какво ще мога да правя като доброволец?

Одобрените кандидати ще имат възможност да комуникират с международни делегации на най-високо ниво и да установят контакт с хора от различни националности и култури. Всеки доброволец ще получи сертификат за участие в доброволческата дейност за Председателството, както и препоръка за резултатите от вашето активно участие в реализацията на първото Българско председателство.  

За повече информация посетете този линк.

Рад Манолов

Author: Рад Манолов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *