Принцип на разделение на властите

След като се запознахме с елементите на държавата, ще ви представим основния принцип за функциониране на държавната власт. Модерните демократични държави са изградени въз основа на принципа на разделение на трите власти.

Този принцип гласи, че държавната власт трябва да бъде разделена на различни органи, които са независими сами по себе си, но се контролират взаимно. [1] Принципът на разделение на трите власти е формулиран от Шарл дьо Монтескьо през 1748 г. Монтескьо разделя държавната власт на законодателна, съдебна и изпълнителна. Водещ мотив при формулирането на теорията е прекъсването на събирането на толкова много власт в един човек или орган. [2]

Както кралете в историята, така и днес диктаторите изпълняват едновременно функциите на трите власти. Те ръководят процесите в държавата, създават правилата, по които да се ръководят гражданите, и наказват нарушителите на тези правила. Концентрирането на толкова много власт в една личност е считано за много опасно. Това би довело до директни посегателства в живота на гражданите от страна на държавата и отнемането на възможността за защита в тези случаи. За да се предпазят гражданите от злоупотреба с власт, Монтескьо стига до идеята за разделение на държавната власт на три отделни органа.

Разпределението е било на: краля (ръководител на правителството); избран от гражданите парламент, който приема закони; съдии, които тълкуват и се ръководят от правото съгласно законите. Всички тези три органа е трябвaло да бъдат независими един от друг и да се контролират взаимно. [3]

Чрез разделянето на държавната власт се поставя гражданинът в центъра на държавата и нейната дейност. Гарантират се основни свободи, които да му позволят защита от злоупотреба с власт. Този принцип води и до повече ефективност при изпълнение на държавните функции. Познаването му ни помага да се ориентираме в съвременния политически живот и да можем да определим до каква степен бихме могли да бъдем засегнати от един държавен орган и къде да потърсим защита при злоупотреба с власт.

 

Източници:

[1] Degenhart, Staatsorganisationsrecht, 31. Auflage, 2015.

[2] von Münch/ Mager, Staatsrecht I, 8. Auflage, 2015.

[3] Ipsen, Staatsrecht I, 27. Auflage, 2015.

Тихомир Турлаков

Author: Тихомир Турлаков

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *