“Лотос България” в НДК по време на „Вечер на висшето образование”

След като “Лотос България”  гостува на студенти от Американския университет в България (виж тук), на 6-и март екипът беше част и от съвместна инициатива на сдружение “Тук-Там”/”Tuk-Tam” и FAQ4uni: Дойдох. Видях. Кандидатствах – „Вечер на висшето образование“.

Както в Американския университет, така и на „Вечер на висшето образование“ в НДК идеите на “Лотос България” бяха представени и обсъдени с присъстващите. Освен това този път част от членовете от екипа, следващи в чужбина, споделиха опит и знания с ученици и родители, които се интересуват от възможностите за обучение зад граница.

Bogomil Georgiev

Author: Bogomil Georgiev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *