Презентация в Американския университет в България

• Смяташ ли, че разсъждаваш аналитично и критично?
• Познаваш ли основните си права?
• Знаеш ли как функционира парламентът?
• Мислиш ли, че си еко?

… а вярваш ли, че хората около теб могат да отговорят на тези въпроси?

Tези теми и мястото им в образвателната ни система разисквахме с група будни студенти от Американския университет в България (АУБГ). След като те ни разказаха каква е представата им за гражданско образование, ние им споделихме нашите идеи и амбиции. Срещата беше изключително ползотворна и интересна, благодарим ви!

Публиката по време на презентацията в АУБГ
Публиката по време на презентацията в АУБГ

Снимки: Мария Паскалева

 

Каталина Димитрова

Author: Каталина Димитрова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *