Ролята на инфлацията и дефлацията

Парите са неизменна част от всекидневния ни живот. Те са средство, което улеснява размяната на стоки и услуги и в същото време са фактор, с който се измерва благосъстоянието на хората. В общия случай хората получават пари във формата на вече извършен труд и работа. Това колко пари имаме обаче не винаги зависи от нас и понякога има и външни фактори, които също оказват своето влияние. Примери за това са икономическите явления инфлация и дефлация. 

Двете понятия са тясно свързани с това как парите функционират и каква е тяхната покупателна способност, или, с други думи, какво количеството стоки или услуги могат да се закупят срещу определена сума. [1]  

Какво е инфлация?

Инфлацията представлява намаляване на покупателната способност на парите, или, по друг начин казано, инфлацията е обезценяване на парите. Тоест в следствие на процесът на инфлация човек може да си позволи по-малко стоки и услуги, давайки същото количество пари. [2]  

Ако погледнем закона за търсене и предлагане, ще разберем, че колкото по-желана е една стока, толкова по-висока става нейната цена. Прилагайки това на практика, ще видим, че ако примерно един сладолед е една от най-исканите стоки на пазара, неговата цена ще се покачи по-бързо от скоростта на покачване на заплатите. Тогава с парите, които изкараме, ще може да си купим по-малко сладолед.  

Пример: Ако инфлацията е годишно 20% цена на телевизор за 2016 – 500лв., след годишната инфлация, цената на същия телевизор през 2017 г. ще е 600 лв. Така ако през 2016 година сме могли с 500 лв. да си купим телевизор, то през 2017 г. ще са ни нужни 600 лв. за същия продукт. 

Друг пример за инфлацията е, че когато човек има спестявания в банката в продължение на 10 години и годишната инфлация е 3%, за 10 години парите ще са загубили около 30% от стойността си. 

На пръв поглед това изглежда така, сякаш не е от полза за потребителите. Ако обаче погледнем ситуацията от друга гледна точка, ще видим, че ако инфлацията (обезценяването на парите) е в нормални граници – от 1 до 3%, то тя е полезна за икономиката. Чрез инфлацията се насърчава потреблението, защото всеки се стреми да избегне ситуацията, в която утре ще може да плати за по-малко стоки или услуги отколкото днес. Това е и причината, поради която бизнесът и хората са по-склонни да инвестират парите си и по този начин да стимулират икономиката. 

Когато обаче инфлацията е твърде висока (над 20%), тя води до забавяне развитието на икономиката, тъй като се намалява покупателната способност на доходите и следователно потребителските спестявания намаляват.


 

 

Какво представлява дефлацията?

Дефлацията се дефинира като противоположност на инфлацията, тоест състояние, при което стоките и продуктите се обезценяват и техните цени намаляват. По този начин парите придобиват по-голяма покупателна способност. Това означава, че в случай на дефлация човек може със същото количество пари да си купи повече неща. 

Дефлация настъпва, когато паричната маса е недостатъчна и търсенето на пазара е по-малко от предлагането. [2] По този начин стоките и услугите поевтиняват и стават достъпни за потребителите. 

От друга страна, икономиката бива засегната, тъй като цените на стоките и услугите стават все по-евтини, но потребителите отлагат своите разходи, защото се надяват да получат повече за своите пари в бъдеще. Работодателите увеличават работния ден, намаляват заплатите, наемат работници временно или за почасова работа. Това от своя страна води до безработица.

В същото време наличието на лека дефлация в определени сфери може да има и положителен ефект. В този случай хората могат да си позволят продукти, които преди това са били прекалено скъпи. Пример за това са намаляващите цени на много технологични продукти, които стават все по-достъпни. В случая на гореспоменатият телевизор то в случай на дефлация телевизорът би бил по-евтин през 2017 г. отколкото през 2016г.

Освен от доходите, състоянието на един човек се влияе и от външни фактори.  Поради тази причина познаването на понятия като инфлация и дефлация във време на бързо развиващи се капиталови пазари е нужно за всеки един от нас. Инфлацията и дефлацията имат както минуси, така и плюсове. Въпреки че на пръв поглед инфлацията изглежда „лоша” за едно домакинство, тя е полезна в разумни граници е признак на стабилна икономика. В дългосрочен план води до повече инвестиции и засилена търговия. За разлика от това, дефлацията води до поевтиняването на стоките и услугите. В повечето случаи това влияе негативно върху растежа на една икономика, възпирайки хората и бизнеса от това да инвестират своите пари.

 

Източници: 

[1] http://www.referati.org/pokupatelna-sila-na-parite/56498/ref.  

[2] http://www.investor.bg/za-nachinaeshti/126/a/koe-e-po-strashno-za-ikonomikata-visoka-inflaciia-ili-deflaciia-95527/. 

[3] http://www.aliceswonderland.eu/Deflation.html. 

  

Магдалена Цурева

Author: Магдалена Цурева

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *