Част трета: ПП “ГЕРБ” и КП “Реформаторски блок – Глас народен”

ПП “ГЕРБ”

Един от основните политически стълбове е този на християндемократическите политически формации. В оста ляво-център-дясно, християндемократическите партии се позиционират в спектър център-дясно. Това означава, че в основите на такъв вид партии трябва да стоят идеалите на християнството и демокрацията. [1] Най-изявеният политически субект на християндемократическата идеология в България е политическа партия (ПП) ГЕРБ.

ГЕРБ в качеството си на християндемократическа партия би трябвало да застъпва социална пазарна икономика в своята програма. Под това се разбира гарантиране на свободи на икономически успех, конкуренция, риск, етика на отговорността, самоотговорност, самодисциплина, дистанция, подчертаване на различията. [2] В икономическата програма на ГЕРБ се залага на прехвърлянето на административната тежест от бизнеса към държавната администрация, което цели освобождаване на бизнеса от задължението сами да набавят необходимите документи за съответна услуга от държавата. Мярката въвежда улеснен режим за микро и малки предприятия, които трудно осигурят средства за подобен вид услуги.

Предложението за разширяване на принципа на „мълчаливото съгласие“ е също в полза на бизнеса. В този случай бизнесът не трябва да чака за изрично писмено съгласие по молбата му относно определена административна услуга, а след определения от закона срок ще се приема, че такова съгласие е издадено, когато администрацията не е предприела действие. За да насърчи благоприятна инвестиционна среда, ГЕРБ се обявява за запазване на плоския данък от 10 % и поддържане на по-ниски от средните за Европейския съюз възнаграждения на труд.

ГЕРБ подкрепя развитието на икономически зони в държавата. В по-развиващите се зони ще се насочват повече средства за строеж на нови пътища и магистрали (инфраструктура) и ще се предоставят терени с отпаднала необходимост (напр. сгради на бивши казарми) на общините, за да се отдават на бизнеса на концесии. Пример за това е отдаването на „Летище София“ на концесия на частен изпълнител и създаването на втори лифт на Банско, които ГЕРБ подкрепя. [3]

Тези заявки в икономическата програма на ГЕРБ гарантират по-слаба намеса на държавата в дейността на бизнеса, акцентиране върху по-развиващите се, свобода и риск в полза на бизнеса. Оставяйки икономиката да се води от принципа на конкурентоспособност чрез по-слаба регулация от държавата, ГЕРБ залага на една икономическа програма, концентрирайки се около гарантирането на пазарната икономика.

От християндемократическите партии се очакват консервативни позиции по отношение на културни, социални и морални въпроси. Като такава партия ГЕРБ не възнамерява да въведе законен съюз между еднополови граждани (гей бракове). От партията не подкрепят отделянето на специални средства за дарителство от бюджета, а се насърчава доброволното събиране на средства от кампании като „Българската Коледа“, “Великден за всеки“ и подобни. [4] С такива позиции, които се концентрират около приобщаването на обществото към каузи и солидарност, е налице придържане към християнските ценности.

КП “Реформаторски блок – Глас народен”

Друг представител от спектъра на християндемокрацията е коалицията на „Реформаторски блок“ и „Глас народен“. Тя също като ПП „ГЕРБ“ би трябвало да се концентрират върху свободната пазарна икономика.

Коалицията е единствената, която се явява на парламентарни избори 2017 с обещание за намаляване на данък. В програмата й е предвидено поетапно намаляване на ДДС до 18 % ставка. Предлага се и въвеждането на „Златен регистър“ за лоялни данъчни платци, което ще доведе до облекчения при обслужването си от данъци.

За стимулиране на малки и средни предприятия се предлагат гъвкави трудови договори (напр. трудов договор за един ден), които да позволят на производители на рози, лавандула и подобни да намират по-лесно работна ръка. В тази връзка се предлага и премахването на задължението на работодателите да плаща за първите три работни заплати при трудова неработоспособност. Подобни мерки стимулират един свободен пазар на труда и засилват позицията на работодателя, което води до съответствие с идеологията на християндемокрацията. Подобни мерки поставят ответната страна в лицето на работника в едно неблагоприятно положение. В случая на лишаване от финансова помощ при неработоспособност може да се помисли за нарушаване на принципа на социална държава, който е заложен в преамбюла на Конституцията на Република Българи. При краткосрочни договори трябва да се вземе под внимание вероятността от злоупотреба с човешки труд и трудна събираемост на задължения.

Поглеждането на партийните програми преди пускането на бюлетината винаги би ни помогнало да придобием по-ясна представа за кандидатите. Съответствието на политическите платформи с идеологическия спектър е един от аспектите при избирането на следващия ни представител в състава на Народното събрание. С тази поредица от анализи (част първа и част втора) целим да ви предоставим възможността за участие в един свободен и обективен процес на съставяне на мнение по идеологическата ориентация на политическите партии. Всички избиратели имаме специален ден за размисъл (25 март), в който трябва да се ориентираме по отношение на своята политическа ориентация и да проверим как да подадем своя глас валидно, и в деня на вота да изрази своята воля.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

 

Източници:

[1] – Wikipedia. [Online]. Available: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

[2] – Л. Ерхарт, „Социално пазарно стопанство,“ [Online]. Available: http://cao.bg/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D0%B4/.

[3] – Медиалпул. [Online]. Available: http://www.mediapool.bg/gerb-ostavya-na-chestnite-i-moralnite-kontsesiyata-na-letishte-sofiya-news256703.html.

[4] – Д. Радио. [Online]. Available: http://darikradio.bg/cecka-cacheva-v-sedmicata~184348.html#parent=show.

   
   
   
   

 

 

Тихомир Турлаков

Author: Тихомир Турлаков

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *