Как да гласуваме?

В демократичните държави властта се избира чрез провеждането на избори. Народът (суверен) избира своите народни представители (депутати) за новия състав на парламента (Народно събрание). Това е случаят на т.нар. представителна демокрация. [1]

На 26 март 2017 година предстои да изберем следващото (44-то) Народно събрание. Затова ще се опитаме да ви представим правата на избирателя по време на избори.

Кой има право да гласува?

Право на глас имат всички български граждани, които са навършили 18-годишна възраст и не са поставени под запрещение или не изтърпяват наказание за лишаване от свобода.

Къде мога да гласувам?

Гражданите упражняват своето право на глас в избирателни секции. Избирателната секция на всеки един гражданин се набира в близост до неговия постоянен адрес.

? Как да проверя къде се намира моята избирателна секция?

Справка за мястото, където можем да гласуваме на парламентарните избори на 26 март 2017, можем да направим чрез Единен граждански номер (ЕГН) и адрес на сайта на Гражданска дирекция „ГРАО“.

В определени случаи е позволено гласуване в различна от избирателната секция по постоянен адрес:

Как да гласуваме?

Самият изборен ден и неговото протичане са важни, затова е нужно да знаем как да гласуваме, за да бъде зачетен гласът ни като валиден.

При влизане в избирателната секция, всеки един гражданин трябва да докаже своята самоличност (легитимация). Той предоставя своя документ за легитимиране пред членовете на Секционната избирателна комисия (СИК). СИК вписва данните на избирателя в списъците и му дава бюлетина. Бюлетината за избор на народни представители трябва да се откъсне от кочана и да се постави на гърба първият печат. Това трябва да се случи пред избирателя, за да бъдат избегнати манипулации на изборния резултат.

След като е гласувал в т.нар. тъмна стаичка, гласоподавателят предава сгънатата бюлетина на член на СИК, за да се постави втория печат. След поставянето на втория печат и откъсването на полето с номера в долния десен ъгъл може да  пуснете бюлетината в урната. Документът за самоличност се получава обратно след подпис в списъците.

Как да бъда сигурен, че гласът ми е действителен?

За да бъде зачетена като действителна, изборната бланка трябва да бъде попълнена правилно. В изборната бланка гражданинът може да отбележи само едно квадратче. Гласува се с V или X и със син цвят химикал. Поставянето на други знаци прави бюлетината невалидна.

Гласуването е основно право на всеки един пълноправен гражданин. Ние имаме претенцията да изберем функциониращ парламент, който да изпълнява задълженията си и по този начин да регулира процесите в държавата. Колкото повече граждани са гласували, толкова по-представителен е парламентът, който ще бъде излъчен, а това означава и по-голямо доверие от страна на народа към институцията (легитимност). [2] След едно от последните решения на Върховния административен съд, гласуването остава задължително, но без санкции при негласуване. Това ни позволява да тълкуваме вписаното в чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс задължение за гласуване като морален дълг към държавата, който всеки гражданин трябва да изпълни.

 

Източници:
[1] – Wikipedia. [Online]. Available: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.
[2] – Wikipedia. [Online]. Available: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.

   
   

 

 

Тихомир Турлаков

Author: Тихомир Турлаков

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *