Свободата днес

Екипът на “Лотос България” ви честити националния празник на България!

На този ден през 1878 година в предградията на Истанбул е подписан СанстефанскияТ мирен договор, с който се обособява съществуването на Трета българска държава след близо пет века османско робство. [1]

На тази дата България получава свободата си и затова 3-ти март е повод да се замислим до колко в днешно време оценяваме привилегията да сме свободни.

Да си свободен означава да правиш собствени избори, да се информираш от независими източници и в последствие да си изградиш собствено мнение на базата на тях.

Във време на зависими медии, социални мрежи с неконтролирано съдържание и масова дезинформираност сред българите, тази свобода все по-често бива застрашена и все по-често бива приемана за даденост.

Тези външни фактори се опитват да влияят на нашите избори и да ни отнемат свободата. Друг проблем е забравянето на факта, че когато човек е свободен, той има както права, така и задължения. Задълженията са ограниченията, които предотвратяват превръщането на свободата в свободия. Примери за това са: правилата за движение по пътищата, забраната да се краде, както и забраната за замърсяване на околната среда.

Именно заради това ние от „Лотос България” смятаме за важно да се опитаме да помогнем на хората да участват в един процес на изграждане на собствено мнение. Чрез гражданското образование ние искаме да насърчим хората да участват активно в обществения живот. Според нас тяхното участие ще се засили, когато хората:

  • Познават правата, но и задълженията си;
  • Познават държавните структури и институции и знаят как да се обърнат към тях;
  • Се информират и разсъждават критично;
  • Имат основни познания по ключови обществени теми като здраве, екология и култура;
  • Са способни да общуват помежду си, независимо от произхода, религията и вижданията си.

Свободата може да има много други лица. Тя може да бъде и финансова, и физическа, може да се изразява и във времето, което имаме, за да правим това, което искаме. Свободата може и да е умствена и духовна.

Ето и един пример: когато нашите предци са били под петвековно робство, то е било само физическо, но никога и духовно. В днешно време хората в България притежават своята физическа свобода, но рискуват да загубят своята духовна и умствена такава.

Свободата е най-висшият човешки идеал, ала ценим ли я все още достатъчно?

 

Източници:

[1] – https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B8%D0%B3%D0%BE

Bogomil Georgiev

Author: Bogomil Georgiev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *