Какво е политическо и правно образование?

Политическото и правно образование ни показва как функционира политическата система в една държава. То ни учи на нашите права и задължения като граждани и как можем да вземем участие в процеса на взимане на важни решения.

Защо е важно да знаем правата си в една демокрация?

Демокрацията функционира само тогава, когато гражданите познават правилата и ги спазват. Много демокрации страдат вследствие на липсващо  активно участие на гражданите. В България също има какво да се подобри. Например, има различни причини, поради които гражданите не желаят да упражняват своето право на глас:

  • понякога темите са прекалено сложни и трудни за разбиране
  • хората не вярват, че техният глас би бил важен за промяната

Политическото и правно образование има потенциал да бъде най-добрият инструмент за подобряване на демокрацията. Системата се нуждае от граждани, които желаят да се ангажират в местните и национални структури и да подобрят тяхната работа. Политическото и правно образование засилва участието в демократичния процес и по този начин системата функционира пълноценно, когато възможно най-много хора се включват.

Тихомир Турлаков

Author: Тихомир Турлаков

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *