ИДЕИ И ВИЖДАНИЯ

Кои сме ние?

“Лотос България” е международен кръг от български студенти, смятащи, че гражданското образование е ключов фактор за развитието на България.

Какво искаме и как искаме да го постигнем?

Основното ни поле на работа е проект, целящ въвеждането на гражданското образование като отделен предмет в българските училища, както и развиването на подходяща методика за преподаването му. Освен това се занимаваме с проекти и инициативи, целящи насърчаването на едно активно гражданско общество в България.

Чрез въвеждането на гражданското образование като отделен предмет в училище смятаме, че ще бъде подпомогнато създаването на едно общество, в което гражданите ще познават по-добре държавните структури, своите права и задължения. Затова при изучаването на гражданско образование залагаме на това да се наблегне на следните аспекти:

  • Политическо и правно образование
  • Икономическо и финансово образование
  • Здравно образование
  • Екологично образование
  • Интеркултурно образование

Защо смятаме, че гражданското образование е толкова важно?

Демокрацията не започва и не свършва с гласуването на избори. Освен това тя предлага и набор от инструменти, чрез които едно общество може да влияе върху своята среда. Ние се стремим към това да представим тези инструменти на хората, но и сами да подемем инициативи, с които да покажем, че нашите думи могат да бъдат превърнати и в реалност.

Bogomil Georgiev

Author: Bogomil Georgiev