Какво е икономическо и финансово образование?

Икономическата и финансова грамотност са изключително важни за българските граждани, за ежедневието, но и за разбирането на това как функционира едно общество. В тази секция ние от „Лотос България” ще разгледаме и обясним основни термини и понятия от света на икономиката и финансите.

Какво искаме да направим?

С практически примери ще се опитаме да онагледим икономическите взаимоотношения между гражданите, между гражданите и институциите и това как техните решения лежат в основата на икономическия живот на едно общество. Ще се опитаме по интересен и интерактивен начин да разясним понятия като:

  • брутен вътрешен продукт (БВП)
  • държавният бюджет
  • данъци

Също така ще се опитаме да обясним защо за България е важно да има развит капиталов пазар и какво представлява той. Къде отиват 1.60 лева за билет от градския транспорт и каква е причината за покачването на цената? Човек, който тегли кредит от банката, става ли по-богат и увеличава ли доходите си? Това са само част от темите, които ние от „Лотос България” ще засегнем в стълба икономическа и финансова грамотност. Ако имате въпроси или предложения за теми, които искате да разгледаме, ще се радваме да се свържете с нас.

Save

Save

Save

Save

Bogomil Georgiev

Author: Bogomil Georgiev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *