Какво е екологично образование?

Екологично образование представлява взаимната връзка между екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение. Този вид образование се стреми да осведоми гражданите в едно общество за околната среда, за проблемите свързани с нея и за начините за преодоляване на тези проблеми.

Екипът на “Лотос България” ще се опита с прости примери от ежедневието да представи възможности, с които всеки един от нас като гражданин ще може да допринесе за опазването на околната среда. Ще отговорим на въпроси като:

  • как да намаля замърсяването на въздуха?
  • как да пестя енергия?
  • какви продукти да купувам?
По този начин целим преди всичко изграждане на отговорност у хората – както обществена, така и индивидуална. Така се надяваме те да осъзнаят, че влияейки на околната среда, не влияят само на себе си, но и на другите около себе си. Също така искаме да мотивираме намирането на решения на екологични проблеми с прости примери от ежедневния живот.

Bogomil Georgiev

Author: Bogomil Georgiev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *