Какво е интеркултурно образование?

Разбирателството и мирното съжителство между хора от различни култури е изключително важно за едно демократично общество. Ние от „Лотос България” смятаме, че интеркултурното образование играе ключова роля в един глобален свят, от който България е част.

България не е самотен остров, който може да се изолира от външни влияния. Не трябва да забравяме, че нашата страна е пълноправна членка на Европейския съюз, чийто девиз е именно “In varietate concordia” или “Единни в многообразието”.

Какво носи интеркултурното образование?

Интеркултурното образование възпитава човек в много неща. Някои от тях са качества като:

  • толерантност
  • широкоскроеност
  • преодоляване на различия и предразсъдъци

Тези качества подпомагат съвместната работа и по този начин допринасят за сплотяване на обществото. Освен това, то подтиква към любопитство, изучаване на чужди езици, както и към изявен интерес спрямо историята и ситуацията в други държави. 

Навсякъде в развитите страни се насърчават обменът на опит, мобилността и способността за работа с хора, идващи от всички краища на света. Доказано е, че повечето фирми и компании високо оценяват и търсят кадри с подобен опит зад гърба си. Именно поради тези причини, ние смятаме, че интеркултурното образование е важна и необходима част от възпитанието на младежите, които ще градят своята кариера във все по-глобализиран свят, от които България е и ще бъде неизменна част.

Bogomil Georgiev

Author: Bogomil Georgiev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *