Колко спорт удължава живота?

От малки чуваме от своите родители, че е полезно да се спортува, за да бъдем здрави. В същото време здравето на хората е важна част от благосъстоянието на едно общество и неговото качество на живот. Колко спорт обаче е нужен, за да има той някакъв ефект? Учени от университета Лъфбъроу са стигнали до извода, че физическата активност удължава живота, независимо от интензивността и честотата, с която тя се практикува.

Целта на проведеното от тях проучване, публикувано в списание „JAMA Internal Medicinе” [1], е била да сравни физически недостатъчно активните, „уикенд-воините“ и редовните спортисти и да прецени дали рискът за рискът за смъртност от рак, сърдечно-съдови заболявания и заболявания от друг тип е бил занижен в сравнение с риска на неактивните хора.

Разделение на хората, участвали в изследването, на групи според тяхната физическа активност. Границите са взаимствани от препоръките на СЗО (Световната здравна организация)
Изледвана група Умерена активност (минути на седмица) Интензивна активност (минути на седмица) Брой сесии на седмица
Спортно неактивни - - -
Недостатъчно активни <150 <75 -
„Уикенд-воини“ ≥150 ≥75 1-2
Редовни спортисти ≥150 ≥75 ≥3
Примерна дейност Бързо ходене, Танцуване Тичане, Бързо плуване, Футбол -

Уиикенд-воини

Хората, които спортуват интензивно събота и неделя, биват шеговито наричани на английски “weekend warriors” (​​уикенд-воини). Поради натоварената програма и забързаното ежедневие на много от работещите, този модел на спортуване е широко разпространен в западните държави.

Анализът, представен от изследователите, ръководени от д-р Гари О’Донован, показва: дали някой е уикенд-воин, или спортува по-често от два пъти седмично, е почти без значение от гледна точка на намаляването на риска за смъртност. Много изненадващ е и фактът, че при хората, които не са изпълнявали препоръките на Световната здравна организация (СЗО) [2] (най-малко 150 минути умерена активност на седмица или минимум 75 минути интензивно натоварване) са постигнати почти същите резултати като при редовните спортисти.

Колко голям всъщност е ефектът от физическата активност?

В крайна сметка се достига до извода, че хората, спортуващи само веднъж или два пъти на седмица, при това без да изпълняват препоръките на СЗО, имат 34% по-нисък риск за смъртност в сравнение със спортно неактивните хора. Уикенд-воините, които са изпълнили препоръките на СЗО за спортуване веднъж или два пъти седмично, дори имат малко по-лош резултат (30% по-нисък риск). Участниците в проучването с най-добри резултати  (35% по-нисък риск за смъртност) са хората, които упражняват физическа активност по-често от един или два пъти седмично и се придържат към препоръките на СЗО.

Много хора в днешно време смятат, че за да има “някакъв смисъл”, спортът трябва да се практикува минимум три пъти седмично. Няколко изследвания обаче показват, че това не е така и че дори умерената доза седмична активност допринася за значителното намаляване на риска от смърт в следствие от заболявания като рак, сърдечно-съдови заболявания и други.

[1]  Gary O’Donovan, I-Min Lee, Mark Hamer and e. al, “Association of “Weekend Warrior” and Other Leisure Time Physical Activity Patterns With Risks for All-Cause, Cardiovascular Disease, and Cancer Mortality,” 2017.  
[2]  World Health Organization, “http://www.who.int/dietphysicalactivity/physical_activity_intensity/en” [Online].  

Save

Bogomil Georgiev

Author: Bogomil Georgiev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *