Колко спорт удължава живота?

От малки чуваме от своите родители, че е полезно да се спортува, за да бъдем здрави. В същото време здравето на хората е важна част от благосъстоянието на едно общество и неговото качество на живот. Колко спорт обаче е нужен, за да има той някакъв ефект? Учени от университета Лъфбъроу са стигнали до извода, че физическата активност удължава живота, независимо от интензивността и честотата, с която тя се практикува.

Целта на проведеното от тях проучване, публикувано в списание „JAMA Internal Medicinе” [1], е била да сравни физически недостатъчно активните, „уикенд-воините“ и редовните спортисти и да прецени дали рискът за рискът за смъртност от рак, сърдечно-съдови заболявания и заболявания от друг тип е бил занижен в сравнение с риска на неактивните хора.

Разделение на хората, участвали в изследването, на групи според тяхната физическа активност. Границите са взаимствани от препоръките на СЗО (Световната здравна организация)
Изледвана групаУмерена активност (минути на седмица)Интензивна активност (минути на седмица)Брой сесии на седмица
Спортно неактивни---
Недостатъчно активни<150<75-
„Уикенд-воини“≥150≥751-2
Редовни спортисти≥150≥75≥3
Примерна дейностБързо ходене, ТанцуванеТичане, Бързо плуване, Футбол-

Уиикенд-воини

Хората, които спортуват интензивно събота и неделя, биват шеговито наричани на английски “weekend warriors” (​​уикенд-воини). Поради натоварената програма и забързаното ежедневие на много от работещите, този модел на спортуване е широко разпространен в западните държави.

Анализът, представен от изследователите, ръководени от д-р Гари О’Донован, показва: дали някой е уикенд-воин, или спортува по-често от два пъти седмично, е почти без значение от гледна точка на намаляването на риска за смъртност. Много изненадващ е и фактът, че при хората, които не са изпълнявали препоръките на Световната здравна организация (СЗО) [2] (най-малко 150 минути умерена активност на седмица или минимум 75 минути интензивно натоварване) са постигнати почти същите резултати като при редовните спортисти.

Колко голям всъщност е ефектът от физическата активност?

В крайна сметка се достига до извода, че хората, спортуващи само веднъж или два пъти на седмица, при това без да изпълняват препоръките на СЗО, имат 34% по-нисък риск за смъртност в сравнение със спортно неактивните хора. Уикенд-воините, които са изпълнили препоръките на СЗО за спортуване веднъж или два пъти седмично, дори имат малко по-лош резултат (30% по-нисък риск). Участниците в проучването с най-добри резултати  (35% по-нисък риск за смъртност) са хората, които упражняват физическа активност по-често от един или два пъти седмично и се придържат към препоръките на СЗО.

Много хора в днешно време смятат, че за да има “някакъв смисъл”, спортът трябва да се практикува минимум три пъти седмично. Няколко изследвания обаче показват, че това не е така и че дори умерената доза седмична активност допринася за значителното намаляване на риска от смърт в следствие от заболявания като рак, сърдечно-съдови заболявания и други.

[1]  Gary O’Donovan, I-Min Lee, Mark Hamer and e. al, “Association of “Weekend Warrior” and Other Leisure Time Physical Activity Patterns With Risks for All-Cause, Cardiovascular Disease, and Cancer Mortality,” 2017.  
[2]  World Health Organization, “http://www.who.int/dietphysicalactivity/physical_activity_intensity/en” [Online].  

Save

Bogomil Georgiev

Author: Bogomil Georgiev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *