Идеи и Виждания

Лотос България

“Лотос България” е международен кръг от български студенти, смятащи че гражданското образование е ключов фактор за развитието на България.

Основното ни поле на работа е проект, целящ въвеждането на гражданското образование като отделен предмет в българските училища както и развиването на подходяща методика за преподаване му.

Чрез въвеждането на гражданското образование като предмет смятаме, че ще бъде подпогнато създаването на едно общество, в което гражданите ще познават по-добре държавните структури, своите права и задължения. Затова при изучаването на гражданското образование залагаме на това да се наблегне на следните аспекти:

• Политическо и правно образование
• Икономическо и финансово образование
• Здравно образование
• Екологично образование
• Интеркултурно образование

В момента различи елементи от гражданското образование са интегрирани в отделните предмети. Това води до размиване на основните точки и не постига желания ефект.

Много често материалът, който е интегриран се пропуска, за да се наваксва основният материал по съответния предмет. Друг проблем на интегрираната система е и липсата на допълнителна квалификация на преподавателите за преподаване на гражданско образование.